SLAB ODZIV VLASNIKA STANOVA ZA REGISTRACIJU STAMBENIH ZAJEDNICA

0
4

U Kraljevu do danas registrovano samo 28 Stambenih zajednica, a poslednji rok je 31. decembar 2017. god.


Zakonski rok za registraciju stambenih zajednica i izbor upravnika stambene zajednice, 31. decembar 2017. godine polako se približava, ali vlasnici stanova kao da nehaju za tu obavezu. Prema podacima gradske uprave do danas se u Kraljevu registrovalo samo 28 stambenih zajednica, a prema procenama trebalo bi da uh bude oko 1500.

Da bi stanari jedne zgrade i zvanično formirali svoju zajednicu, nepohodno je na prvom mestu da održe konstitutivnu sednicu stambene zajednice, gde su članovi skupštine sa pravom glasa vlasnici posebnih delova zgrade (stana ili poslovnih prostorija), koji biraju upravnika.

Za održavanje sednice je potreban kvorum od 50 odsto plus jedan glas od ukupnog broja vlasnika, a u slučaju da to nije moguće održava se ponovljena sednica na kojoj je kvorum jedna trećina od ukupnog broja vlasnika.

Sledeći korak, i ono što izaziva najviše polemike i nedoumica među građanima u vezi sa novim zakonom o stanovanju je izbor upravnika. Upravnik može biti jedan od članova skupštine stambene zajednice, odnosno jedan od vlasnika dela zgrade, a da bi bio izglasan potrebna mu je većina glasova prisutnih članova (50 odsto + 1 glas od ukupnog broja prisutnih vlasnika). 

Kada je skupština stambene zajednice oformljena i upravnik izabran, potrebno je registrovati je u roku od 15 dana predajom neophodne dokumentacije: popunjen obrazac prijave za registraciju stambene zajednice, popunjen dodatak prijavi za registraciju stambene zajednice (samo ukoliko se stambena zajednica formira za više ulaza jedne stambene zgrade), original zapisnika sa konstitutivne sednice skupštine stambene zajednice sa odlukom o izboru upravnika (primer zapisnika i odluke) i original zapisnika sa neuspele sednice ukoliko je upravnik izabran na ponovljenoj, originalni primerak uplatnice administrativne takse na zahtev koja iznosi 300,00 dinara, a uplaćuje se na broj žiro računa opštine, očitana ili fotokopirana lična karta upravnika stambene zajednice, fotokopija potvrde o dodeljenom matičnom broju i PIB-u skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala formiranu skupštinu stanara), fotokopija ugovora sa bankom o otvorenom žiro računu skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala otvoren račun u banci).

Sve informacije oko formiranja Skupštine stambene zajednice možete dobiti u Javnom preduzeću “Gradsko stambeno” Kraljevo lično u ulici cara Lazara 84a, telefonom 036.332.200, a sve potrebne obrazce u elektronskoj formi možete preuzeti sa portala Javnog preduzeća “Gradsko stambeno” Kraljevo:

ZAPISNIK I ODLUKA O FORMIRANJU STAMBENE ZAJEDNICE

SPISAK STANARA

REGISTRACIONI LIST ZA UPRAVNIKE.

Na portalu “Gradskog stambenog” www.gskv.rs  možete videti i koje usluge pruža Javno preduzeće “Gradsko stambeno” Kraljevo, kada su u pitanju tekuće i invrsticiono održavanje stambenih objekata. 

Kraljevo vojni soliteri oktobar 2017.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije za registraciju stambene zajednice, Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove opštine donosi rešenje o upisu u Registar stambenih zajednica. Rešenje o upisu konkretne stambene zajednice objavljuje se na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Za preuzimanje rešenja o upisu u Registar stambenih zajednica potrebno je izvršiti uplatu administrativne takse na rešenje koja iznosi 500,00 dinara, a uplaćuje se na broj žiro računa opštine.

Stambena zajednica ne razlikuje se mnogo od dosadašnjeg istituta “skupštine stanara”, osim u onom delu koji je najviše i brinuo sugrađane u pogledu novog zakona – postojanje kaznenih odredbi. Novi Zakon o stanovanju predviđa funkciju “profesionalnog upravnika zgrade”.

Zakon je izričit da stambene zajednice koje do 31. decembra 2017. godine ne budu izabrale upravnika iz redova vlasnika i ne izvrše registraciju stambene zajednice, grad će vam dodeliti profesionalnog upravnika čije ćete uslugu morati dodatno da plaćate. Zato dogovorite se sa svojim komšijama na vreme.

Kada ste formirali stambenu zajednu trebate trebate da se dogovorite i kako da održavate zgradu u kojoj živite i čiji ste vlasnici. Javno preduzeće “Gradsko stambeno” Kraljevo vas poziva da počnete sa efikasnijim održavanjem svoje stambene zgrade, a prema savremenom konceptu organizacije i upravljanja Stambenim zajednicama.

Kraljevo HAJDUK VELJKOVA oktobar 2017.

SISTEM ODRŽAVANjA “GRADSKOG STAMBENOG”
Vaša Stambena zajednica može poveriti našem Preduzeću ukupno održavanje stambene zgrade i njenih zajedničkih delova, što podrazumeva:
• radove tekućeg održavanja zajedničkih delova stambene zgrade
• hitne intervencije 0-24h
• radove investicionog održavanja (velike popravke) zajedničkih delova stambenih i stambeno – poslovnih zgrada
POTREBNA DOKUMENTA
Pre potpisivanja Ugovora o održavanju sa našim Preduzećem potrebno je da Skupština stambene zajednice donese:
• Odluku da poslove održavanja stambene zgrade poverava našem Preduzeću. Sastavni deo ove Odluke je spisak posebnih delova zgrade (stanova i poslovnih prostora) i njihove kvadrature.
• Odluku kojom određuje visinu plaćanja troškova održavanja zajedničkih delova zgrade, zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i upravljanje zgradom.
IZVOĐENjE RADOVA
Radovi na održavanju zajedničkih delova vaše zgrade izvode se u okviru raspoloživih sredstava vaše Stambene zajednice i isključivo po overenom nalogu vašeg Upravnika.
Troškovi hitnih intervencija finansiraju se iz sredstava Stambene zajednice, bez obzira na namenu sredstava.
Izvođenju radova investicionog održavanja pristupa se nakon sprovođenja svih pripremnih radnji i obezbeđenja sredstava za te radove. Troškovi investicionog održavanja finansiraju se iz prethodno obezbeđenih sredstava Stambene zajednice, ili iz kredita.
MESEČNI OBRAČUN
Sredstva vaše Stambene zajednice, vode se na podračunu (šifri) Stambene zajednice kod našeg Preduzeća, a obračun uplaćenih sredstava i vrednost izvršenih radova na zgradi, vrši se mesečno.
Svi vlasnici posebnih delova dobijaju mesečni račun sa uplatnicom, a uplate se vrše u šalter službi našeg Preduzeća, u Ulici cara Lazara 84a. Novčana sredstva od drugih pravnih i fizičkih lica, namenjena za otklanjanje štete nastale zbog elementarnih nepogoda, mogu se uplaćivati na tekući račun kod “Banca Intesa” – Poslovna jedinica Kraljevo, sa pozivom na podračun Stambene zajednice.
NEREDOVNE PLATIŠE
Pravni sektor našeg preduzeća vam pomaže u rešavanju pitanja neredovnih platiša. Naše Preduzeće neposredno vrši naplatu troškova tekućeg održavanja, uključujući i prinudno namirenje potraživanja nastalih po osnovu održavanja zgrade, u postupku pred nadležnim sudom i pred javnim izvršiteljem.

GSKV-LOGO-2016
NAŠA USLUGA
Naša usluga prema Ugovorima za tekuće održavanje obuhvata:
• održavanje i vođenje računa Stambene zajednice
• izradu i dostavljanje mesečnih računa i uplatnica sa definisanim uslugama za plaćanje svakom vlasniku posebnog dela zgrade
• dostavljanje opomena za neredovne platiše
• sačinjavanje programa tekućeg održavanja za tekuću kalendarsku godinu
• redovnu kontrolu od strane stručnih službi Preduzeća, jedanput mesečno u prisustvu Upravnika stambene zajednice, radi praćenja realizacije programa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade
• pružanje konsultanskih usluga po pitanju tekućeg održavanja
• pokretanje postupaka pred nadležnim sudom i pred javnim izvršiteljem.
OBAVEZE UPRAVNIKA PREMA PREDUZEĆU
Kako bi naša baza podataka bila ažurna, Upravnik Stambene zajednice je u obavezi da obaveštava Preduzeće o promenama vlasnika stanova, poslovnih prostorija i drugih posebnih delova stambene zgrade.
Za sve radove i popravke koji su neophodni na vašoj zgradi, Upravnik samo treba da nam donese pismeni zahtev, nakon čega tehnička služba održavanja rešava problem.
PRIMOPREDAJA OBJEKTA NA ODRŽAVANjE
Vašu zgradu primamo na održavanje po izvršenom komisijskom pregledu i sačinjenom zapisniku o prijemu. Komisijski pregled i prijem vrše stručna lica našeg Preduzeća. Prilikom primopredaje zgrade na održavanje konstatujemo sve probleme i moguće rizike za bezbednost i zdravlje stanara.
GARANCIJA RADOVA
Dugogodišnje iskustvo u održavanju zgrada nas čini liderom na ovom polju. Za sve naše usluge garantujemo profesionalnu i brzu uslugu, kao i kvalitet izvedenih radova.

www.gskv.rs Ulica cara Lazara 84a, telefon 036.332.200

LJBL

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of