OPASNOST OD POŽARA NA OTVORENOM

0
42

Kruševac – Najčešći uzroci nastajanja požara: nepažnja i neispravne poljoprivredne mašine.


Sektor za vanredne situacije PU Kruševac obaveštava građane i privredne subjekte koji učestvuju u radovima žetve i vršidbe, da naročito obrate pažnju na opasnosti od nastanka požara, koji su česta pojava u ovom vremenskom periodu a mogu da zahvate useve, voćnjake pa i poljoprivredna domaćinstva.

Najčešći uzroci nastajanja požara u toku žetvenih radova su: nepažnja, namerno spaljivanje strnjišta, tehnička neispravnost poljoprivrednih mašina koje učestvuju u žetvi i neodgovarajuća primena preventivnih mera zaštite od požara.

SRBIJA VOJVODINA POLJOPRIVREDNI RADOVI

Učesnici u žetvi treba da se pridržavaju sledećih mera:
– Kombajni i traktori koji obavljaju vršidbu, obavezni su da imaju ispravnu protivpožarnu opremu i to (PP aparat S-9, ašov i lopatu) i moraju biti snabdeveni odgovarajućim hvatačima i prigušivačima varnica,
– Po završetku žetvenih radova poljoprivredne mašine udaljiti na mesto bezbedno od izbijanja požara,
– ZABRANjENO je pušenje, paljenje vatre i korišćenje sredstava sa otvorenim plamenom u blizini strnih useva, za vreme žetvenih radova i pri prevozu useva i njihovom uskladištavanju,
– Individualni poljoprivredni proizvođači uskladištavanje strnih useva mogu vršiti u svojim dvorištima na odstojanju od najmanje 6 metara od drugih objekata i kuća.
U slučaju nastanka požara zbog nepoštovanja navedenih protivpožarnih pravila, protiv neodgovornih pojedinaca i preduzetnika biće preduzete odgovarajuće mere u skladu sa Zakonom, odnosno pokrenuti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz