NA PROMENADI POČELA IZGRADNJA VODOPADA

0
2

Vrnjačka Banja dobija vodopad i nove pešačke staze na crkvenom brdu.


Opštinska stambena agencija izradila je idejno rešenje i glavni projekat izgradnje vodopada i rekonstrukciju pešačkih staza na crkvenom brdu.

U razgovoru sa Milutinom Dumanovićem pomoćnikom predsednika opštine saznali smo da se projekat realizuje uz pomoć Ministarstva za trgovinu i turizam Vlade republike Srbije i Opštine Vrnjačka Banja

Rekonstrukcija pešačih komunikacija podrazumeva denivalaciju i formiranje platoa u zoni ulaza u podzemni tunel i na Trgu kulture. Vršiće se parterno uređenje pešačkih staza, hortikulture i rasvete. U delu ispod letnje pozornice se dograđuje sadržaj vodopada – kompozicije različitih vodenih sadržaja, sa pripadajućom infrastrukturom i instalacijama.

Postojeće staze se rekonstruišu u smislu smanjenja nagiba rampi uvođenjem stepenica. Obrada gazećeg sloja biće u granitu i prefabrikovanim betonskim elementima sa odgovarajućim slojevima. Potporni zidovi biće od betonske konstrukcije sa oblogom od kamena. Projektovana ograda od čeličnih profila.

Vrnjačka Banja rekonstrucija 2

Deo platoa kod letnje pozornice, koji je u izraženom padu prema pristupnoj stazi – biće nivelisan u postojećem kontinuitetu platoa. Plato vidikovca podrazumeva delimično novu građevinu u armiranom betonu sa oblogom od kamena i ogradom. Postojeći drveni paviljon koji je u lošem stanju se rekonstruiše u istom gabaritu i na istom mestu. Nova arhitektura u betonu (Aluminijum, staklo, drvo) sa istom funkcijom i neznatnim proširenjem pristupnog platoa. Sve vrste intervencija podrazumevaju maksimalno pažljivo uklapanje u postojeću strukturu ovog ambijenta i poštovanje autohtonih materijala.

Vrnjačka Banja rekonstrucija 3

Vodeni sadržaji se sastoje od male akumulacije, jezera koje prikuplja vodu koja curi sa stene, koja se nastavlja vodotkom (brzotok kombinovan sa malim slapovima) koji se serpentinski, prateći strmu konfiguraciju terena i raspored stena, sa prodorom ispod staze, koji se dalje uliva u veliku akumulaciju/bazen iz koga se formira vodena kompozicija velikog vodopada na koti promenade/ trga kulture.

Rok za završetak radova je tri meseca.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of