EVROPSKO PARTNERTSTVO ZA SREDNJOŠKOLCE KROZ DUALNO OBRAZOVANJE

0
0

Dualno obrazovanje od jeseni i zvanično u školama i partnerskim preduzećima


Nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju o uspostavljanju partnerstava za učenje kroz rad u preduzećima, u Čačku je 31. maja održan prvi Sastanak partnerstva u okviru projekta Get Invalved in EP4A: Europen Partnerships for Apprentices.

Zbog važnosti teme i nove upisne politike za školsku 2018/19. školsku godinu, sastanku su pored potpisnica Memoranduma o razumevanju, prisustvovale i škole i preduzeće koja ove godine prvi put ulaze u dualni sistem obrazovanja sa područja Moravičkog okruga.

EP4A Čačak 3105 1

Nakon razmatranja prednosti preduzeća i škola koje su ušle u dualni sistem obrazovanja i novih izazova za one koji tek ulaze, na sastanku su formirane sledeće inicijative:
-raditi na stalnoj promociji dualnog sistema obrazovanja, aktivnim uklujčivanjem roditelja i njihovom edukacijom o prednostima i veštinama koje stiču učenici učenjem kroz rad;
-omogućiti preduzećima da kroz plaćanje učeničke nadoknade za rad, dobiju određene povlastice;
-stimulisati razvoj tekstilne industrije kao jedne od nisko profitabilnih grana, koja ima potrebu za učenjem kroz rad i upošljavanje nove radne snage, smanjenjem poreza na dohodak zaposlenih i njegovim preusmeravanjem na povećanje neto ličnog dohotka,  kako bi se stimulisali mladi za rad u ovoj grani delatnosti.

EP4A Čačak 3105 2

EP4A Čačak 3105 3

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of